26. května 2023

10:13

Historie nábytku

26. května 2023, 10:13 | Nábytek je nedílnou součástí našich domovů, se jedná o starobylý kus či moderní designový kousek. V průběhu staletí prošel nábytek fascinujícím vývojem, který odráží nejen změny v módních trendech, ale také kulturní, společenské a technologické inovace.

Od primitivních forem, které sloužily pouze k základním funkcím, po dnešní ergonomické a esteticky působivé kreace, nábytek se stal symbolem životního stylu a uměleckého vyjádření. Připojte se k nám na cestě historií vývoje nábytku a objevte, jak se proměňoval podle doby a vkusu.

 

Pravěký a starověký nábytek

  

První formy nábytku se objevily v pravěku a zahrnovaly jednoduché kamenné nebo dřevěné lavičky a stoličky. Staroegyptský nábytek byl často spojen s pohřebními rituály a měl symbolický význam. Používaly se například sedadla a židle s vyřezávanými nohami a opěradly. Ve starověké Mezopotámii byl nábytek často zdoben drahými materiály a vyřezávanými vzory. Oblíbené byly truhly, stoly, židle a lůžka.

Řekové a Římané zase nábytek používali především pro obytné účely. Vytvářeli elegantní kusy nábytku, jako byly křesla, stoly a postele. A tradiční čínský nábytek byl často vyroben z cenných dřevin, jako je mahagon, a zdobil ho jemnými malbami a laky. Oblíbené byly nízké stolky, podložky, stoličky a skříně.

 

Nábytek ve středověku

 

Byzantská kultura byla silně ovlivněna jak antickým Řeckem, tak východními a orientálními vlivy. Nábytek byl v této době převážně vyrobený z drahých materiálů a zdobený jemnými uměleckými prvky. Byl charakteristický svou bohatou výzdobou a použitím zlata, stříbra a drahých dřevin. Nábytek byl často zdoben intarzií, mozaikami, malbami a vyřezávanými ornamenty.

 

gotika.jpg 

 

Gotický nábytek se vyvíjel společně s architekturou a uměleckým stylem gotiky a byl ovlivněn náboženskými a společenskými aspekty doby. Jeho design vytvářel dojem výšky a vznešenosti a zdůrazňoval rafinovanou řemeslnou práci a dekorativní prvky. Nábytek se v této době vyvíjel společně s gotickou architekturou a zrcadlil její charakteristické prvky. Gotický nábytek byl často vysoký a vzpínal se vzhůru. Například skříně a skříňky měly vysoké štíhlé nohy a výškově zdůrazněnou horní část.

A jelikož se gotická architektura se vyznačuje špičatými oblouky, tak se i tyto prvky často objevovaly na gotickém nábytku. Křesla, postele, skříňky a další kusy nábytku měly často špičaté prvky a oblouky ve svém designu. Byl často zdoben vyřezávanými ornamenty, které mohly zahrnovat složité geometrické vzory, motivy rostlin, heraldické znaky a biblické scény. Často byly vyřezávány do dřeva.

 

Renesanční nábytek se vyvíjel v období renesance, které převládalo v Evropě přibližně od 14. do 17. Století a byl silně ovlivněn humanismem, znovuobjevováním klasického řeckého a římského umění a vědeckým pokrokem doby. Renesanční nábytek byl vysoce ceněn pro svou řemeslnou kvalitu, estetiku a bohatou výzdobu. Byl to přechod od středověkého těžkého a robustního nábytku k lehčímu, elegantnějšímu a sofistikovanějšímu stylu, který se stal ikonou renesance.

  

Barokní nábytek byl extravagantní a bohatě zdobený. Byl používán vzácný dřevo, zlato, Nábytek byl robustní, s velkým důrazem na masivnost a pevnou konstrukci. Byly používány kvalitní a exotické dřeviny, jako je eben, mahagon, dřevo růže nebo javor, a zdobený povrchy byly pokryty intarziemi, bohatými vyřezávanými ornamenty a pozlacenými detaily.

 

nabytek-baroko.jpg

  

Rokokový nábytek je jedinečným stylem, který se vyvinul v Evropě během 18. století. Rokoko je známé pro svou lehkost, elegance a hravost, která se projevuje ve zdobených a křivolakých tvarech. Rokoko je charakteristické bohatou zdobeností. Nábytek je často pokryt vyřezávanými ornamenty, které zahrnují motivy jako květiny, listy, bubliny, škeble a asymetrické tvary. Tato zdobená ornamentika je často převrstvena s jemnými zlatými nebo stříbrnými detaily.

 

rococo.jpg

 

 

Nábytek v klasicismu je charakterizován jednoduchými, symetrickými tvary, čistými liniemi a inspirací antickým stylem. Klasicismus byl dominantním uměleckým stylem v Evropě v 18. a 19. století, a jeho nábytek reflektoval touhu po elegance, harmonii a rovnováze. Klasicistický nábytek obvykle jednoduché a rovné tvary. Geometrické prvky, jako jsou čtverce, obdélníky a kruhy, jsou často používány pro vytvoření symetrie a rovnováhy. Nábytek je navržen s důrazem na proporce a harmonii.

 

Empírový nábytek je typickým prvkem empírového stylu, který v Evropě převládal zejména v první polovině 19. století. Empír je charakterizován vlivem antických vzorů a zdůrazňuje sílu, jednoduchost a monumentálnost. Nábytek empírového stylu vyzařuje elegance a luxus. Pro empírový nábytek byly často používány vzácné a kvalitní dřeviny, jako je mahagon, třešeň, javor nebo eben. Tyto dřeviny byly často zdobeny intarziemi, řezbami nebo zlatými a bronzovými aplikacemi. Povrchy nábytku byly často lesklé a hladké.